De Triangel

               Vlasakker 33-35, 2723 TP  Zoetermeer, tel. 079-3414000 triangel@opoz.nl

 

                                     

 

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders en vergadert minimaal 1x per maand met een vertegenwoordiging
vanuit het team en indien nodig ook nog onderling. De ouderraadleden zijn;
 
Martijn Nobel (voorzitter), Desiree Konings (secretaris), Femke Moers (Penningmeester), Kim de Bruijn
(secretaris), Laura Zuurmond, Yvonne de Raad (PR), Mariska Gardien, Demelza Sebel-Eichholtz (PR),
Marleen van Wel, Albert van Ewijk, Diana van Alphen, Brenda Schipper, Faizel Kesarsing.

Janneke Steenveld en Marion Artz (team De Triangel)


Activiteiten

De activiteiten waarbij de ouderraad de school helpt zijn o.a. het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, de projecten, de disco, sportactiviteiten en het schoolreisje. Voor een deel van die activiteiten is geld nodig. Dit geld komt van de ouderbijdrage, die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld.

De ouderbijdrage voor het jaar 2017-2018 is vastgesteld op € 50,= per kind per jaar.
Leerlingen van groep 8 betalen € 25,= en daarnaast ook een bijdrage voor de werkweek. 

U kunt uw ouderbijdrage overmaken naar :  NL93INGB0006007593

                                                                         t.n.v. OBS De Triangel
                                                                         ovv naam en groep van uw kind

   Start uw kind in januari of daarna dan betaalt u de helft van de ouderbijdrage, het totaal wordt dan € 37,50.
  
   De regelgeving vanuit het ministerie vraagt van scholen aan het begin van het schooljaar aan ouders duidelijkheid
   te geven over de kosten die ouders maken in het betreffende schooljaar. Vandaar dat alle activiteiten
   inclusief schoolreis in de ouderbijdrage zijn opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn geen items beschikbaar.