De Triangel

               Vlasakker 33-35, 2723 TP  Zoetermeer, tel. 079-3414000 triangel@opoz.nl

 

                                     

 

De leerlingenraad 2017-2018

 

De leerlingenraad heeft een adviserende functie aan de directie, het team en de medezeggenschapsraad. De leerlingenraad wordt begeleid door Sandrina Visser.
De nadruk ligt op onderwerpen die de hele school aangaan en dus de groep overstijgen. Alle leerlingen kunnen
altijd naar iemand van de leerlingenraad stappen.

De leerlingenraad bestaat uit

Er zijn geen items beschikbaar.