De Triangel

               Vlasakker 33-35, 2723 TP  Zoetermeer, tel. 079-3414000 triangel@opoz.nl

 

                                     

 

Het Zwanennest Inspirerende en betrouwbare kinderopvang                

 

In Basisschool De Triangel is de locatie van speel(taal)huis De Beestenboel en buitenschoolse opvang Het Zwanennest,, onderdeel van Kern Kinderopvang Zoetermeer, gevestigd. 

 

Wij bieden:

  • opvang voor kinderen van 2 tot 10 jaar
  • voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantie opvang
  • flexibele opvang
  • alles is inclusief (luiers, voeding, uitstapjes)
  • enthousiaste, betrokken medewerkers
  • aandacht voor natuur , sport en gezonde voeding
  • afwisselend activiteitenaanbod
  • SWK Pas voor korting op diverse uitjes

Speel(taal)huis: spelenderwijs ontwikkelen
In een combinatie van spelen en leren stimuleren wij uw kind in taal- en denkontwikkeling. Maar ook in de ontwikkeling van creativiteit en persoonlijkheid. Wij werken met maandelijkse thema’s en een vast dagprogramma. De groep wordt begeleid door twee deskundige pedagogisch medewerkers.  Binnen de speeltaalhuizen werken wij met een VVE (vroeg en voorschoolse educatie) waarin extra aandacht is voor de taalontwikkeling.

BSO: uitdagende en gezellige plek voor én na schooltijd
De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Onze buitenschoolse opvang  is een voorziening voor kinderen waar zij hun vrije tijd op een leuke, zinvolle manier kunnen doorbrengen. Op de BSO worden onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers verschillende uitdagende activiteiten aangeboden. Zo krijgen kinderen de gelegenheid om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken.

Op de BSO is het anders dan thuis, maar wel een veilige  thuishaven. Een BSO is bovendien een thuishaven met een meerwaarde:  het samen zijn en leven met andere kinderen in een groep. Wij benutten de extra mogelijkheden die groepsopvang biedt: Kinderen krijgen de kans om kinderen uit andere achtergronden te ontmoeten, te leren wat samenwerken is, vriendschapsbanden aan te gaan, conflicten op te lossen. Kortom, kinderen leren in de kinderopvang een samenleving te vormen. We helpen kinderen om zich te ontwikkelen tot actieve burgers in een democratische samenleving. Een fijne plek waar uw kind zich thuis voelt. Maar ook een plek waar uw kind gestimuleerd wordt mee te doen en te denken met  creatieve en sportieve activiteiten. Elke dag vinden er verschillende activiteiten plaats. Van koken, knutselen, dansen, sporten tot aan spelletjes doen. Tijdens schoolvakanties kan uw kind de hele dag op de BSO terecht.

Uw kind is van harte welkom!
Kinderopvang is iets heel persoonlijks. Het gaat over mensen, sfeer, inrichting en kleur. Komt u gerust eens kijken op onze locatie. Wij geven u graag een rondleiding. Voor informatie kunt u terecht  bij locatie manager
 Linda Pronk-Schild, via 06-23829840 of via kzm.lm.10@kern-kinderopvang.nl en onze website
www.kern-zoetermeer.nl.
Er zijn geen items beschikbaar.